مدیر گروه


مرتضی کریمی                                                                                             

 تحصيلات: دانشجوی دکتری آب/سازه­ های آبی - دانشگاه امام خمینی قزوین

سمتمدیر گروه

 ايميل: morteza.karimi.91@gmail.com

شماره تماس: 01333364061

زمينه های تحقيقاتی: 


      River Engineering

      Hydraulic, Hydrodynamic and Sediment Transport

      Surface and Subsurface Water Hydrology

      RS/GIS and its applications in water resources engineering

      IWRM

بازدید: 2582

بازدید امروز : 12
بازدید دیروز : 40
بازدید کــــل : 39455