جلسه با فرمانده پایگاه بسیج و مسئول جهادی محلات کم برخوردار در خصوص طرح توانمند سازی محلات کم برخوردار شهر رشت

جلسه با فرمانده پایگاه بسیج و مسئول جهادی محلات کم برخوردار در خصوص طرح توانمند سازی محلات کم برخوردار شهر رشت
جلسه با فرمانده پایگاه بسیج و مسئول جهادی محلات کم برخوردار در خصوص طرح توانمند سازی محلات کم برخوردار شهر رشت
https://www.eri.acecr.ir/fa/default.aspx
کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال