نشست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی با نمایندگان صنایع مختلف استان گیلان در ارتباط با حل معضل پساب

نشست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی با نمایندگان صنایع مختلف استان گیلان در ارتباط با حل معضل پساب

نیازمند تصفیه پساب های صنعتی با روش های نوین هستیم
معاون پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گفت: پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی به عنوان مجری پروژه های تصفیه فاضلاب و پساب، به دنبال گسترش روش های نوین تصفیه پساب و فاضلاب صنایع است.
دکتر طوبی عابدی در نشست مدیریت پسماند و تصفیه پساب که با محوریت راهبری و راهنمایی درخصوص تصفیه پساب های صنعتی در پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی برگزار شد، با اشاره به مشکلات محیط زیستی صنایع استان و کشور در بخش آب و فاضلاب و تصفیه پساب، اظهار کرد: نیازمند روش های نوین تصفیه فاضلاب صنعتی هستیم.
https://www.isna.ir/news/1403030905803

https://www.eri.acecr.ir/fa/default.aspx
کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال