نشست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی جهت تدوین استراتژی مدیریت پسماند

نشست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی جهت تدوین استراتژی مدیریت پسماند

بررسی چالش‌های مدیریت پسماند
راهکارها و چالش‌های مدیریت پسماند در کارگروه مدیریت پسماند پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گیلان مورد بررسی قرار گرفت.
هادی مدبری در اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان در پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی و راهبردی مدیریت پسماند برای استان‌های شمالی، اظهار کرد: در کارگروه مدیریت پسماند کشور در زمینه مدیریت پسماند تیم علمی کشوری تشکیل شده و آخرین مصوبه، تدوین برنامه عملیاتی راهبردی برای استان‌های شمالی کشور در زمینه مدیریت پسماند است.
https://www.isna.ir/news/1403030805549


https://www.eri.acecr.ir/fa/default.aspx
کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال