جلسه هم انديشي پژوهشكده محيط زيست با سازمان مديريت پسماند هاي شهرداري رشت

جلسه هم انديشي پژوهشكده محيط زيست با سازمان مديريت پسماند هاي شهرداري رشت
جلسه هم انديشي پژوهشكده محيط زيست با سازمان مديريت پسماند هاي شهرداري رشت
در خصوص همكاري مشترك علمي

http://www.eri.acecr.ir/fa/default.aspx
کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال