انتصاب در پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

انتصاب در پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
خانم دکتر مکرم روانبخش به عنوان مدیر گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی پژوهشکده محیط زیست جهاد
دانشگاهی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان طی حکمی از سوی حمیدرضا مسکنی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان دکتر مکرم روانبخش به عنوان مدیر گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی منصوب گردید . در قسمتی از این حکم آمده است نظر به سوابق و تجربیات سرکارعالی و به موجب این حکم به عنوان مدیر گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی منصوب می‌شوید امید است با اتکال به خداوند متعال و مساعدت سایر همکاران در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

https://gilan.acecr.ac.ir/fa/news/63393/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%8
کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال