کتاب های چاپ شده

                                                                                                                                                               

معرفی  مجموعه ای از کتاب های چاپ شده در انتشارات پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی   

عنوان کتاب: بامبو و ویژگی های اکولوژیکی آن

مولفین : دكتر حسن پور بابایی – مهندس طوبی عابدی

شابك: 7-0-94495-600-978             

سال انتشار:1393

قيمت:120000 ریال

عنوان کتاب: الهام زیستی،  الگوی حل بحران‌های زیست محیطی

مولفین : دکتر عليرضا پنداشته، مهندس سيدعلي رحماني نژاد،

مهندس حميده فتحي

شابك: 4-1-94495-600-978  

سال انتشار:1393

قيمت: 105000 ريال   

عنوان کتاب: کاربرد نانوکامپوزیت­ها در تصفیه فاضلاب

مولفین : دکتر عليرضا پنداشته، دكتر سيده كبري عظيمي

شابك: 8-3-94495-600-978

سال انتشار:1394

قيمت: 110000 ريال   


عنوان کتاب: الکترودیالیز و کاربرد آن در تصفیه آب و پساب

مولفین : دکتر نیلوفر عابدین زاده، مهندس هانیه میربلوکی

شابك: 5-4-94495-600-978            

سال انتشار:1394

قيمت: 85000  ريال

عنوان کتاب: مقدمه‌ای بر فرآیندهای تصفیه آب

مولفین : دکتر عليرضا پنداشته، مهندس سيدعلي رحماني نژاد، مهندس حميده فتحي

شابك: 2-5-94495-600-978                       

سال انتشار:1394

قيمت: 145000 ریال

عنوان کتاب: کاربرد نانوکامپوزیت­ها در تصفیه فاضلاب

مولفین : دکتر علیرضا پنداشته، مهندس مریم محمدی، مهندس فریبا استوار،  مهندس سعیده مباشری، مهندس زکیه سیاهپوش

شابك: 9-6-94495-600-978

سال انتشار:1394

قيمت: 140000   ریال

عنوان کتاب: گردشگری و پایداری (توسعه، جهانی شدن و گردشگری جدید در جهان سوم)

مولفین : پری موسی پور میاندهی – گیتی مرادی

شابك: 1-2-94495-600-978  

سال انتشار:1394

قيمت: 300000 ریال

عنوان كتاب: چکیده مقالات اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی

تهیه و تنظیم:  شورای مرکزی دبیرخانه

ناشر: انتشارات پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی          

سال انتشار:  1395

شابك:  6-944957-600-978

عنوان كتاب: مدلسازی سرنوشت زیست محیطی و اثرات اکولوژیک اکوسیستم های آبی (آکواتکس)

مولفین : دکتر مریم پناهنده-دکتر مریم مروتی

ناشر: انتشارات پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

سال انتشار:  1395

شابك: 0-9-94495-600-978 

 قیمت:155000 ریال

عنوان كتاب: نقشه خوانی کاربرد در جغرافیا

مولفین : دکتر پری موسی پور میاندهی 

ناشر: انتشارات پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

سال انتشار:  1395

شابك: 3-8-94495-600-978   

قیمت:165000 ریال

    

عنوان كتاب: اکولوژی سیمای سرزمین

مولفین : دکتر سید محسن حسینی، مهندس سجاد رستمی

ناشر: انتشارات پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

سال انتشار:  1396

شابك: 8-0-96863-600-978   

قیمت:180000 ریال

   

عنوان كتاب: جغرافیای فرهنگی مردم شناسی طبیعی شکار پرندگان

مولفین : دکتر پری موسی پور میاندهی، کیمیا تنهایی سنگاچین، مرتضی یحیی پور مسروری

ناشر: انتشارات پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

سال انتشار:  1396

شابك: 2-2-96863-600-978   

قیمت:320000 ریال

   

عنوان كتاب: راهنمای نظری و عملی بیوشیمی و بیوتکنولوژی

مولفین : دکتر کتایون کریم زاده، سعید دلشاد، آتوسا رشیدی

ناشر: انتشارات پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

سال انتشار:  1396

شابك: 5-1-96863-600-978   

قیمت:220000 ریال

    

عنوان كتاب: برنامه ریزی شهری برای شهرهای اروپایی سالم

مولفین : دکتر دکتر پری موسی پور میاندهی، دکتر صادف صید بیگی، مهندس احمد اسفندیاری

ناشر: انتشارات پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

سال انتشار:  1397

شابك:6-4-96863-600-978  

قیمت:300000 ریال

کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال