فرایند چاپ کتاب

دستورالعمل تنظیم کتاب پیش از ارسال به اداره انتشارات پژوهشکده محیط زیست 

قابل توجه مولفان و مترجمان ارجمند

تمامی آثار باید به صورت تایپ شده بر اساس مشخصات زیر به اداره انتشارات تحویل شود :

 1. یک نسخه از ماکت کتاب با صحافی ساده (فنری)
 2. نامه تقاضای چاپ کتاب توسط نویسنده از معاونت پژوهشی
 3. فایل   wordو pdf   کتاب
 4. طرح روی جلد (psd  لایه باز)
 5. طرح روی جلد، صفحه عنوان، صفحه حقوقی و فهرست مندرجات کتاب اصلی (برای کتاب های ترجمه شده)
 6. کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و شماره تماس نویسنده یا نویسندگان

 رعایت موارد زیر در زمینه محتوا و شکل کتاب ها و هماهنگی­ ها (جلد)

 • دقت و صحت و حفظ امانت در تالیف و ترجمه کتاب­ها
 • به منظور چاپ آکادمیک و یکدست نمودن آثار، روی جلد کتاب فقط نام و نام خانوادگی صاحب اثر ذکر گردد و از ذکر واژه ها یا عبارات دیگر مانند دکتر، مهندس، عضو هیات علمی و ... جدا خوداری گردد. لیکن در صفحه عنوان داخل کتاب محل فعالیت فرد ذکر شود.
 • کتابها دارای خلاصه ای از محتوای علمی و در چند سطر و در پشت جلد آن باشند.
 • در صورتيكه كتاب ترجمه باشد، جهت اخذ مجوز از كتابخانه ملي (فيپا) علاوه برسال تولد مولفان و مترجمان و فايل نهايي كتاب، صفحه شناسنامه كتاب لاتين نيزمورد نياز مي­باشد.
 • پس از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيچگونه تغييري در متن ياصفحه آرايي امكان پذير نخواهد بود.
 • كليه مراحل اخذ شابك، فيپا و مجوز چاپ كتاب و همچنين اعلام وصول كتابتوسط واحد  انتشارات صورت خواهد گرفت.
 • عقد قرارداد پس از نهايي شدن صفحه آرايي و با توجه به مشخص شدن تعدادصفحات و تيراژ كتاب انجام خواهد شد.
 • بر طبق قوانين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درج آرم كارفرما (مولف) و يا درجدرجه علمي مولف/مترجم نياز به نامه رسمي و يا ارائه مدرك تحصيلي مولفين دارد.

  فرایند پذیرش آثار در اداره انتشارات پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

   

  فرمت تایپ و صفحه آرایی

حاشیه ها بر مبنای صفحه B5  از 4 جهت بالا چپ و راست صفحه 2.5 سانتی متر ، سایز هدر (سرصفحه بالا)، 2.5 ، فوتر (سرصفحه پایین)، 2 سانتیمتر
مشخصات حروف نگاری


شماره صفحات زوج ، راست چین – شماره صفحات فرد ،چپ چین باشند

 • شروع فصل ها از صفحه فرد و 5 سطر پایین تر از بالای صفحه باشد.
 • صفحه عنوان شامل نام کتاب، نام نویسنده(نویسندگان) ،مترجم (مترجمان) است.
 • چگونگی تنظیم صفحه اهداء اثر در اختیار صاحب اثر می باشد ، این صفحه پس از صفحه عنوان آورده می شود.
 • فهرست، به تفکیک بخش و فصل (درباره آثاری که بخش بندی و فصل بندی شده اند) تهیه و پیش از مقدمه و پیشگفتار تنظیم شود و از نوشتن فهرست در ابتدای هر بخش یا فصل به طور جداگانه خوداری شود.
 • صفحه نشانه­های اختصاری در آثاری مثل فرهنگ ها و واژه نامه ها ضروری است.
 • مقدمه و پیشگفتار شامل مطالبی درباره پیشینه پژوهش، ویژگی آثار گذشته در زمینه مورد بررسی کاستی های احتمالی آثار پیشین ،ویژگی آثار پیش رو و ... است.
 • در صورتی که اثر ترجمه باشد پیشگفتار یا مقدمه مترجم (مترجمان) پیش از مقدمه و پیشگفتار نویسنده (نویسندگان) آورده شود.

 بخش بندی و فصل بندی

 برای تفکیک مطالب و راحتی مخاطب در استفاده از متن بهتر است که کتاب به چندین بخش و هر بخش به چند فصل تقسیم شود ، شماره بخش ها و فصل ها باید به حروف نوشته شود .

  پانوشت ها و پی نوشت ها

 الف- تمام واژگان و توضیحات جنبی مانند نام های غیر فارسی اشخاص ، مکان ها ، جانوران ، گیاهان و ... باید در پا نوشت هر صفحه اورده شود. به این صورت که معادل فارسی در متن با شماره مشخص و اصل واژه با همان شماره به پانوشت منتقل می شود. شماره ی پانوشت های فارسی به فارسی و شماره ی پانوشت های سایر زبان ها به انگلیسی نوشته شود .

ب- شماره گذاری پانوشت ها، در هر صفحه از عدد «1» شروع می شود. گاهی برخی عبارت ها ، در متن به صورت اختصاری به انگلیسی نوشته می شوند که صورت کامل آن باید در پانوشت آورده شود .

ج- بهتر است موارد یاد شده به صورت پانوشت باشد و از انتقال آن به پایان فصل خودداری کرد ، مگر در مورد فهرست منابع تکمیلی که آوردن آن در پی نوشت جایز است و پانوشت در صورتی که مفصل باشد به پایان بخش یا فصل منتقل می شود .

  عنوان شکل ها ، جدول ها و ...

 باید عنوان شکل ها و نمودارها در زیر آنها و عنوان جدول ها در بالای آن­ها نوشته شود. شماره گذاری این موارد باید از چپ به راست باشد، برای مثال در مورد شکل 3 از فصل پنجم باید چنین نوشت: شکل 3-5

 این قاعده در مورد شماره گذاری عناوین اصلی و فرعی کتاب نیز باید رعایت شود .

 مقیاس ها ، تاریخ ها ، اعداد و ...

 الف- به جز کتاب های ریاضی ، آمار و رشته هایی مشابه ، باید مقیاس ها در داخل متن به فارسی نوشته شوند ( مانند : کیلومتر به جای Km ؛ سانتی متر به جای cm ؛ درصد به جای % ( این نشانه باید در پشت عدد نوشته شود ، مانند: 15 %   ). اما در مورد مقیاس های خاص و تخصصی ، می توان از شکل ریاضی آن ها استفاده کرد .

 ب- اعداد حتی در فرمول ها نیز باید به  فارسی نوشته شوند .

 ج-  اعداد تک رقمی که برای شمارش به کار می روند به حروف نوشته شوند و در سایر موارد می توان از اعداد ریاضی استفاده شود .

 د - در مواردی که نویسنده قصد دارد دوره زمانی خاصی را بیان کند ( مانند تولد و مرگ ، آغاز و پایان رویداد ها و غیره) باید عدد کوچکتر یا آغازین در سمت چپ قرار گیرد سپس خط فاصله و پس از آن عدد بزرگتر یا پایانی نوشته شود (مانند : 24-12 اردیبهشت ؛ یا 21-8 سانتی متر ). به جای خط فاصله می توان  از حرف « تا » استفاده کرد که در آن صورت ، جای اعداد تغییر می کند. (مانند : 24 تا 12 اردیبهشت)

ر- فرمول های ریاضی فقط با Equation  در آفیس تایپ شود .

ز- فهرست منابع و مآخذ در پایان هر فصل یا پایان کتاب قید گردد.

کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال