مرفی مرکز خدمات تخصصی

- معرفي نامه مركز

برای تحقق اهداف و سیاستهای جهاد دانشگاهی و به منظور بهره وری بیشتر از امکانات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی نمودن این فعالیت ها، مرکز خدمات تخصصی وابسته به پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در چارچوب ضوابط و مقررات کشور و آیین نامه نحوه تشکیل مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی که به تصویب رئیس جهاد دانشگاهی می رسد زیر نظر معاونت پژوهشی پژوهشکده تاسیس و به ارایه فعالیت های تحقیقاتی در زمینه محیط زیست می پردازد.

- اهداف

- کاربردی نمودن تجارب تحقیقاتی حاصل از گروه های پژوهشی در زمینه بهسازی محیط زیست.

- افزایش خلاقیت های فنی و بکارگیری دانش کسب شده از سوی پژوهشگران جوان

- حيطه‌هاي فعاليتي مركز

1- انجام پروژه های خدمات تخصصی در غالب کنترل آلاینده های آب و خاک و هوا و صوت

2- پروژه های بهسازی جهت افزایش راندمان کاری

3- استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی و دولت سبز

4- انجام پروژه های بهنگام سازی نقشه های رقومی در سیستم GIS

5- انجام مساحی و تولید نقشه رقومی در سیستم GIS

6- خدمات آزمایشگاهی آب و فاضلاب

- توانائيهاي تخصصي

انجام مراحل طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تصفیه فاضلاب و پساب کارخانجات صنعتی

- خدمات و سوابق فعاليت مركز

انجام چندین پروژه در زمینه سیتسم های تصفیه فاضلاب کارخانجات مواد غذایی، پروژه های ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات فولاد، کمپوست و پروژه های توریستی- برگزاری دوره های مدیریت مواد زائد و آموزش بازیافت

کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال