پروژه ها


خدمات مشاور جهت طراحی و نظارت براجرای تصفیه خانه فاضلاب شرکت شیر مطهر گیلان

خدمات مشاور جهت طراحی و نظارت براجرای تصفیه خانه فاضلاب کارخانه فومن شیمی

خدمات مشاور جهت طراحی و نظارت براجرای تصفیه خانه فاضلاب شرکت داروسازی سبحان

خدمات مشاور جهت طراحی و نظارت براجرای تصفیه خانه کارخانه دستکش گیلان

خدمات مشاور جهت طراحی و نظارت براجرای تصفیه خانه شركت ايران پوپلين

نظارت بر کلیه امور اجرایی کارخانه کمپوست رودسر

برنامه پایش محیط زیستی منابع آب و تصفیه فاضلاب شهر های رشت و انزلی(EMP ) ( از پروژه های تحت وام بانک جهانی)

طرح مطالعه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهرهای رودسر، لنگرود، آستانه اشرفیه و حویق

ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانجات فولاد در شهر صنعتی رشت و انزلی

ارزیابی اثرات محیط زیستی شرکت سیمان نی ریز فارس

ارزیابی  اثرات محیط زیستی مجتمع فولاد تربت حیدریه

ارزیابی اثرات محیط زیستی نیروگاه برق راشد تربت حیدریه

ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه کمپوست شهر یزد

ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن بهداشتی مهندسی شهرستان سمنان

خدمات مشاور جهت طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه آریا مطمئن

خدمات مشاور جهت طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه صنايع غذايي سپهر مارليك

خدمات مشاور جهت طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه مخصوص فرآور گیلان

خدمات مشاور جهت طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تصفیه هوای کارخانه گیل پودر

خدمات مشاور جهت طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه لبنیات دامیارن

خدمات مشاور جهت طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه تن ماهی کاسپین

طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه ماشین سازی بولر

ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد تجاری صنعتی بندر انزلی

خدمات مشاوره جهت طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تصفیه فاضلاب شرکت صنایع غذایی بندر (کشاورز)

ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح توسعه مجتمع فولاد گیلان شهر صنعتی رشت

مدیریت شیرابه کمپوست انزلی

کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال