معرفی گروه پژوهشی فراوری پسماند

این گروه پژوهشی با بکارگیری جمعی از صاحب‌نظران محیط‌زیست و مواد زاید جامد ،جهت ساماندهی وضعیت نه چندان مطلوب آلودگی‌های ناشی از مواد زاید جامد (اعم از شهری، روستایی، درمانی و ...) مشکلات این بخش را مد نظر داشته است.

زمينه فعاليت تخصصي گروه پژوهشی فراوری پسماند :

-         طرح‌های جامع مدیریت پسمادهای شهری و روستایی

-         ساماندهای پسماندهای صنعتی، خطرناک و بیمارستانی

-         نظارت بر ساخت و بهره‌برداری کارخانجات کمپوست

-         طراحی و نظارت بر ساخت و بهره‌برداری سیستم‌های کنترل شیرابه از کارخانجات کمپوست و مراکز دفن پسماند

-         طراحی و نظارت بر ساخت و بهره‌برداری مراکز دفن بهداشتی پسماند

-         مکان‌یابی جایگاه‌های دفن بهداشتی پسماند و کارخانجات کمپوستکلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال