مقالات

سال/ مکان

اسم همایش

نام نویسندگان

عنوان مقاله

1384-تهران

هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

محمد پناهنده-نیلوفر عابدین زاده-علیرضا پنداشته

بررسی اثرات تجمعی محیط زیستی صنایع فولاد در استان گیلان

1381-تهران

چهارمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

محمد پناهنده-منصور صوفی

جهانی شدن و حفاظت محیط زیست

1381-تهران

چهارمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

فریبرز جمالزاد-محمد پناهنده

فرآیند ارزیابی بلند مدت زیست محیطی(SEA ) و روند شکل گیری آن در کشور های در حال توسعه

1382-تهران

ششمین همایش ملی بهداشت محیط

محمد پناهنده

ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه شهرک گلخانه ای گیلان

1383-شهر کرد

هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

محمد پناهنده

مدیریت سبز(استقرار دولت سبز در وزارت تعاون)

1383-شهر کرد

هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

محمد پناهنده

بررسی پیامد های توسعه در ممناطق حفاظت شده(پناهگاه حیات وحش لوندویل)

1381-تهران

همایش چالش ها و چشم انداز های توسعه ایران

محمد پناهنده

اکو توریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار

-1381تهران

پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

محمد پناهنده

ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی انزلی

1388-همدان

همایش ملی انسان ،محیط زیست و توسعه

محمد پناهنده-نوشین نقوی

بررسی  کیفیت مدیریت پسماند به روشSWOT ،مطالعه موردی: سمنان

مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران/89

نخستین همایش بازیافت لاستیك و محیط زیست

زهرا ضمیرایی، سمیه باقی پور

بررسي خواص الاستومرهاي ترموپلاست حاوي پودر ضايعات تاير لاستيكي .

دانشگاه تهران/89

چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

زهرا ضمیرایی، سمیه باقی پور

بررسي حذف كروم شش ظرفيتي با استفاده از نانوذرات آهن با ظرفيت صفر تثبيت شده با كربوكسي متيل سلولز

دانشگاه تهران/89

چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

زهرا ضمیرایی، سمیه باقی پور

بررسي انواع پوشش هاي ژئوسينتتيكي و كاربرد آنها در كف لندفيل

مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران/89

دهمين همايش صنعت لاستيك ايران و نمايشگاه صنعت لاستيك

زهرا ضمیرایی، سمیه باقی پور، علی ناهد

بررسی اثر اندازه و نوع خرده لاستیک در مخلوط بستر آسفالتي احيا شده

دانشگاه صنعتی شریف/90

کنفرانس ملی دانشجویی ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی

زهرا ضمیرایی، سمیه باقی پور

بررسي پيشرفت هاي جديد در فرآيند هضم بيهوازي براي بازيابي انرژي از پسماندهاي مختلف

دانشگاه صنعتی شریف/90

همایش فناوری های پالایش در محیط زیست

زهرا ضمیرایی، محمدرضا نبید

حذف ترکيبات آروماتيک خطرناک از پساب به روش پليمريزاسيون با استفاده از کاتاليزور پورفيريني

 پارک علم  و فناوری استان گیلان/90

همایش پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی : چالش ها و راهکارها

زهرا ضمیرایی، سمیه باقی پور، زهرا جمالی

بکارگیری پسماندهای مختلف کشاورزی برای تهیه کربن فعال و کاربرد آن در حذف رنگها و یونهای فلزی از محلول آبی

دانشگاه آزاد مشهد/90

کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی

زهرا ضمیرایی، محمدرضا نبید

سنتز کوپليمر(آنيلين/ اورتو- متوکسي آنيلين) محلول در آب توسط آنزيم HRP

دانشگاه آزاد مشهد/90

کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی

زهرا ضمیرایی، سمیه باقی پور

بررسي حذف نيتروبنزن از آب با استفاده از پسماندهاي بيولوژيکي ارزان قيمت (ساقه برنج و ذرت).

دانشگاه علوم پزشکی گیلان/90

کنگره ملی نقش زیست فناوری در صنایع غذایی

زهرا ضمیرایی، سمیه باقی پور

کاهش پسماندهای بسته بندی مواد غذایی با بررسی فیلم کیتوسان-PVA با خواص ضدمیکروبی و بیواکتیویته

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد/90

چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

زهرا ضمیرایی، مریم اصغرپور، حبیب فتحی دخت، جواد ذوقی، فاطمه قنبری

بررسی موردی وضعیت آلاینده های تولیدی شرکت داروسازی و ارائه روشهای حذف آنها.

سازمان مديريت پسماند (مپ) شهرداري مشهد/91

اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند

زهرا ضمیرایی، محمد پناهنده، حبیب فتحی دخت، کامبیز مرادی

بررسی مدیریت پسماند صنعتی جزیره خارک (مطالعه موردی: مجتمع پتروشیمی)

دانشگاه صنعتی شریف/91

سومین کنفرانس ملی ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی

زهرا ضميرايي، علی ناهد، سميه باقي پور

بررسی حذف آفت کش ها از پساب توسط کربن فعال حاصل از پسماند لاستیک های فرسوده

دانشگاه علوم پزشکی گیلان/91

پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

زهرا ضمیرایی، سمیه باقی پور، حبیب فتحی دخت، محمد پناهنده

بررسی حذف آفتکش ها توسط سبوس برنج برای پاکسازی تالابهای آلوده به این نوع سموم

شرکت ملی نفت ایران/91

اولین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت پسماند صنعت نفت (بخش بالادستی)

زهرا ضمیرایی، سمیه باقی پور، روحان رخشایی

بررسی حذف ترکیبات ارگانو کلره و بنزن از پساب صنایع توسط سبوس برنج

دانشکده شهید مفتح همدان/92

همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران

زهرا ضمیرایی، محمد پناهنده، حبیب فتحی دخت

کاربرد نانوذرات آهن در پاکسازی آب های زیرزمینی آلوده.

دانشگاه صنعتی شریف/92

اولین همایش تخصصی زیست پالایی

زهرا ضمیرایی، محمد پناهنده، حبیب فتحی دخت

روش های جدید بازیابی پسماند لاستیک به عنوان جاذب نفت.

شرکت ملی نفت ایران/93

دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت مواد زائد صنعت نفت (بخش بالادستی).

زهرا ضمیرایی، محمد پناهنده، حبیب فتحی دخت

روش های اصلاح فرآیند و تجهیزات در کمینه سازی پسماندهای پالایشگاهی

دانشگاه تهران/94

نخستین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های محیط زیست

زهرا ضمیرایی، محمد پناهنده، علی ناهد

 بررسی انواع پسماندهای صنایع فولاد

موسسه  عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز/94

اولین کنفرانس بین الملی محیط زیست و منابع طبیعی

زهرا ضمیرایی، محمد پناهنده، حبیب فتحی دخت

شناسایی و مدیریت پسماندهای واحد ذوب فولاد ( مطالعه موردی)

موسسه آموزش عالی هگمتانه همدان/94

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران

زهرا ضمیرایی، محمد پناهنده، حبیب فتحی دخت

شناسایی و مدیریت پسماندهای واحد نورد فولاد ( مطالعه موردی)

پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی/94

اولین همایش محیط زیست طبیعی

علی ناهد، زهرا ضمیرایی

ارزیابی و انتخاب راه آهن پرسرعت  به عنوان راهکار زیست محیطی و توسعه پایدار حمل و نقل

1389

همایش تازه های علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

جینا تن زاده، محمد پناهنده

فرابینی میکروبیولوژیک پسماند های بیمارستانی

1389

نخستین همایش لاستیک

جینا تن زاده، محمد پناهنده

تاثیر فعال کننده میکروبی سلولتیک روی کمپوست ضایعات کارخانه لاستیک سازی

1389

سخنرانی دردومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

جینا تن زاده، محمد پناهنده

جدا سازی و شناسایی باکتری های گرمادوست تولید کننده آنزیم آمیلاز از خاک استان گیلان و مازندران و بررسی فاکتور های موثر در تولید آنزیم

89

دومین همایش سوخت انرژی کرمانشاه

جینا تن زاده، محمد پناهنده

مدیریت پسماند های بیمارستانی

89

دومین همایش سوخت انرژی کرمانشاه

جینا تن زاده، محمد پناهنده

.بررسی تغییرات میکروبیولوژیکی درطی زیست پالایی خاکهای آلوده به مواد نفتی در پالایشگاه نفتی

89

دومین همایش سوخت انرژی کرمانشاه

جینا تن زاده، محمد پناهنده

ضرورت بهبود کیفیت و بهینه سازی فرآیندهای تولید کمپوست درایران

89

نخستین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست

جینا تن زاده، محمد پناهنده

تجزیه میکروبی لاتکس لاستیک خام توسط یک گونه باسیلوس جدا شده از خاک

90

مقاله دومین کنفرانس تخصصی نانو در نفت و انرژی

 

جینا تن زاده، محمد پناهنده

بررسی جامع نانو ساختار های کربنی به عنوان الکترود در پیل سوختی میکروبی

90

نخستین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست

جینا تن زاده، محمد پناهنده

تاثیر بازیافت تایرهای فرسوده در پاکسازی محیط زیست

89

در چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستselco -پوستر

جینا تن زاده، محمد پناهنده

بررسی مقایسه ای تولید کمپوست هوازی وبی هوازی از زباله های جامد شهری

 

 

90

ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

جینا تن زاده ، محمد پناهنده

Using microbial fuel cell technology in the production of bioenergy from various wastewaters and compare them

90

ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

جینا تن زاده ، محمد پناهنده

Decomposition of rubber factory waste by cellulytic microbial activator on composting

91

اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند

جینا تن زاده، محمد پناهنده

بکارگیری فن آوری سم زدایی میکروبی در افزایش بازیافت پسماندهای پودر لاستیک

93

سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست

جینا تن زاده-علی حقیقت

بررسی کاهش تلفات انرژی برق با استفاده از ترموگرافی در اداره توزیع برق شهرستان تالش

89

در چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیستselco -پوستر

جینا تن زاده، محمد پناهنده

ارائه تکنولوژی نوین امحاء پسماند های بیمارستانی

90

سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست

جینا تن زاده-علی حقیقت

فرصت هایی برای بیوانرژی قابل احیا با استفاده از میکروارگانیسم ها

90

دهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک

جینا تن زاده، محمد پناهنده

تاثیر کیفیت تایر خودرو بر مصرف سوخت و کاهش آلودگی محیط زیست

90

دهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک

جینا تن زاده، محمد پناهنده

بررسی مطالعه ای تکنولوژی های نوین در ساخت تایر

93

ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

جینا تن زاده، محمد پناهنده

کاهش آلودگی خاکهای مزارع استان گیلان با استفاده از تجزیه بیولوژیکی سموم ارگانو فسفره

93

ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

جینا تن زاده، محمد پناهنده

مقایسه تولید انرژی برق از پسماندهای لبنی  توسط پيل سوختي ميكروبي (MFCS)و الكتروليز سلولی میکروبی (MECS

93

ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

 

جینا تن زاده، محمد پناهنده

تجزیه زیستی پسماند های کشاورزی استان گیلان با استفاده از قارچ سفید عامل پوسیدگی

93

ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

 

جینا تن زاده، محمد پناهنده

استفاده از باسیلوس سابتلیس در تجزیه زیستی خاکهای آلوده به روغن دیزلی

93

اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران(سخنرانی)

 

جینا تن زاده، محمد پناهنده

فرابینی تولید انرژی بیوگاز از پسماند های کشاودرزی

90

هشتمین همایش بین المللی انرژی تهران(سخنرانی)

جینا تن زاده علی حقیقت

بررسی تولید انرژی برق توسط میکروارگانیسم های گرمادوست

94

نخستین همایش بین المللی محیط زیست-شیراز-شهریور94

JINA TANZADEH

Microbial quality of clinical waste managment in Guilan,Iran

94

نخستین همایش بین المللی محیط زیست-شیراز-شهریور94

جینا تن زاده، محمد پناهنده

بازیافت ضایعات پودر لاستیک با استفاده ازقارچ سفید/

94

پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ETEC

جینا تن زاده ، علی حقیقت، زهرا ضمیرایی

بهره برداری مبکروبی از تولید انرژی زیستی با استفاده از پیل سوتی

94

نخستین همایش یافته های نوین میکروبیولوژی

جینا تن زاده

تاثیر منابع مختلف نشاسته بر باکتری های گرمادوست تولیدگر بیشترین آنزیم آمیلاز از خاک استان گیلان

94

نخستین همایش یافته های نوین میکروبیولوژی

جینا تن زاده ، محمد پناهنده

جداسازی و شناسایی باکتری های تجزبه گر سموم مالاتیون و دیازینون از مزارع برنج گیلان

تهران 1388

دومین همایش بین المللی سلامت ایمنی و محیط زیست HSE

فرهام امین‌شرعی، فاطمه قنبری

ارزیابی ریسک محیط‌زیستی و ایمنی در محل دفن پسماند شهر اندیشه

تهران 1388

دومین همایش بین المللی سلامت ایمنی و محیط زیست HSE

فاطمه قنبری، فرهام امین‌شرعی، مسعود منوری

بررسی اثرات محیط‌زیستی محل دفن پسماند مناطق مرطوب، مطالعه موردی شهر رشت

تهران 1388

دومین همایش بین المللی سلامت ایمنی و محیط زیست HSE

فرهام امین‌شرعی، فاطمه قنبری

شناسایی و ارزیابی ایمنی کانون‌های خطر در طرح‌های پتروشیمی اوره و آمونیاک به روش ET&BA (تکنیک ردیابی انرژی و تجزیه تحلیل حفاظ‌ها)

دانشگاه علوم پزشکی تهران 1388

دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

محمد پناهنده، بهروز ارسطو، آریامن قویدل، فاطمه قنبری

مکان‌یابی جایگاه دفن پسماند در شهرستان سمنان با استفاده از مدل AHP و نرم‌افزار GIS

دانشگاه صنعتی کرمانشاه 1389

دومین همایش ملی سوخت انرژی و محیط‌زیست

فاطمه قنبری، محمد پناهنده

بررسی امکان‌ بازیافت پسماندهای شهری سمنان در تولید    RDF و WPC

دانشگاه صنعتی کرمانشاه 1389

دومین همایش ملی سوخت انرژی و محیط‌زیست

محمد رادمهر، فاطمه قنبری، صدیقه غمخوار

کاربرد تکنولوژی /Solids Control  Zero Water Discharge در مدیریت پسماند و پساب عملیات حفاری در میادین نفتی با هدف مصرف بهینه مواد و انرژی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه 1389

دومین همایش ملی سوخت انرژی و محیط‌زیست

نوشین نقوی، فاطمه قنبری، سجاد حسینی

پتانسیل استفاده از هاضم بی‌هوازی در مدیریت پسماند در روستاهای استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، 1389

همایش منطقه‌ای زن، محیط‌زیست، پژوهش

فاطمه قنبری، عبدالکریم  کشاورز شکری

سنجش مقايسه‌اي‌ محل‌هاي دفن پسماند شهرهاي رشت و سمنان به عنوان مناطق مرطوب و خشك كشور

دانشگاه تهران، آبان 1389

چهارمین همایش ملی مهندسی محیط‌زیست (سلکو)

فاطمه قنبری، مریم موسوی اشکوری

بررسی اثرات محیط‌زیستی محل دفن فعلی پسماندهای شهر سمنان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، آبان 1389

سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

فاطمه قنبری، آریامن قویدل، فرشید فلاح

بررسي آلودگي آب های سطحی ناشی از شیرابه پسماند (مطالعه موردی:  محل دفن پسماند شهر رشت)

کرمان، آذر 1389

همایش بین‌المللی بازیافت آب

امیررضا طلایی، فاطمه قنبری، الهام کرم‌الهی، فاطمه رحیمی، مرضیه باقری

بررسی روش الکتروشیمیایی در حذف یون کلراید از آب و مدل سازی آماری آن

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1389

هشتمین همایش ملی دوسالاته انجمن متخصصان محیط‌زیست ایران

فاطمه قنبری، فرهام امین شرعی، مسعود منوری

مدلسازی پراکنش آلاینده‌های هوای حاصل از یک مجتمع پتروشیمی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

9 الی 11 مهر 1392

شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

فاطمه قنبری، نیلوفر عابدین‌زاده، حمیده آلیانی

کاربرد روش‌های ارزشیابی محیط‌زیستی در شناسایی اثرات زیست‌محیطی محل‌های دفن پسماند، مطالعه موردی محل دفن رشت

دانشگاه صنعتی اصفهان، 8 و 9 آبان 1392

همایش بین‌المللی اکولوژی سیمای سرزمین

حمیده آلیانی، فاطمه قنبری، ساسان بابایی، یونس نورالهی

ارزیابی میزان تغییرات سطح منطقه حفاظت شده لیسار با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه

2014, Dec, Szczecin, Poland

International Conference on Economics, Accounting, Management and social Science

Maryam Panahandeh, Fatemeh Ghanbari

 A study of heavy metals contamination in water and fish species (Cyprinus carpion and Esox lucius) In Anzali Wetland, Iran

1394، همدان

اولین همایش بین‌المللی پژوهش‌های محیط‌زیست و کشاورزی ایران

فاطمه قنبری، اصغر زراعتکار سراوانی

بررسی ویژگی‌های انبار نفت گیلان از نظر پارامترهای بهداشتی، ایمنی و محیط‌زیستی

آذر 1394، امارات دبی

کنفرانس بین‌المللی  کنفرانس علوم و مهندسی

 

مریم حقیقی، نیلوفر عابدین‌زاده، فاطمه قنبری

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط GIS

پژوهشکده محیط‌زیست جهاد دانشگاهی، رشت- اسفند 1394

اولین همایش ملی محیط‌زیست طبیعی

 

فاطمه قنبری، زینب بازارگرد زارع، بتول صدیقی‌پور

بررسی مدیریت پسماندهای خانه‌های بهداشت روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت

تهران 1393

همایش بین المللی مهندسی محیط زیست

، مریم پناهنده* میرمسلم رهبر هاشمی، مهدی عاشورنیا

بررسی شدت آلودگی رسوبات تالاب انزلی با استفاده از مدل هاکانسون و شاخص TU

تبریز 1393

International conference on   sustainable development,   strategies and challenges With a focus on  Agriculture ,  Natural Resources , Environment  and Tourism

مریم پناهنده

Evaluation of heavy metal  concentration in plant  species (Phragmites  australis,  Trapa natans)  from  anzali wetland

2014, Dec, Szczecin, Poland

International Conference on Economics, Accounting, Management and social Science

Maryam Panahandeh, Fatemeh Ghanbari

 A study of heavy metals contamination in water and fish species (Cyprinus carpion and Esox lucius) In Anzali Wetland, Iran

تهران 1394

همایش بین المللی علوم و مهندسی آب

مریم پناهنده. میرمسلم رهبر هاشمی، مهدی عاشورنیا

مقایسه محتوای دو سم هینوزان و بوتاکلر در آب آشامیدنی(استان گیلان)

پژوهشکده محیط زیست 1394

کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

مریم پناهنده مکرم روانبخش ساجده مدنی

روند توسعه ارزیابی ریسک اکولوژیک منطقه­ای

پژوهشکده محیط زیست 1394

اولین کنفرانس محیط طبیعی

مکرم روانبخش مریم پناهنده ساجده مدنی

مدیریت زیست محیطی گونه مهاجم سنبل آبی در اکوسیستم ابی

تهران 1393

دومین همایش انرژی و پدافند زیستی

مریم پناهنده

ارزیابی خطر بالقوه ناشی از مصرف ماهی کپور محلی به فلزات در زنان و کودکان مصرف کننده حاشیه تالاب انزلی با استفاده از مدل PHQ

تهران 1393

هشتمین همایش  جهانی محیط زیست

مریم پناهنده نبی اله منصوري ، نعمتاله خراسانی

بررسی قابلیت انباشت   فلزات سنگین از محیط رسوبی در بافتهای گیاهی  سه گونه شناور (مریم آبی، عدسک آبی و سه کوله خیز) در تالاب انزلی

کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال