طرح های گروه پژوهشی فرآوری پسماند

رديف

عنوان قرارداد

كارفرما

1

پایش پسماندهای صنایع

طرح پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

2

بازیافت پسماند لاستیک به عنوان جاذب نفت

طرح پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

3

تعیین اثرات لندفیل سراوان در منطقه جنگلی سراوان با استفاده از تصاویر ماهواره ای

طرح پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

4

بررسی وضعیت مواد زائد خطرناک واحدهای صنعتی در استان گیلان

اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان

6

مطالعات و ارائه طرح دفن بهداشتی زباله شهرهای رستم آباد- منجیل و ...

شهرداری منجیل و رستم آباد و ...

7

طرح جامع مدیریت زباله های روستایی استان گیلان

استانداری گیلان

8

طرح جامع مدیریت پسماند جزیره خارک

وزارت نفت

9

برگزاری دوره آموزشی تولید بیو کمپوست در سطح روستاهای استان گیلان

استانداری  گیلان

10

بررسی وضعیت مواد زائد درمانی استان گیلان

علوم پزشکی

11

مكانيابي محل دفن مواد زائد خطرناك

شركت ستاره لاهيج

12

بررسي زباله هاي بيمارستاني در استان گيلان

اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان

13

مكانيابي محل دفن پسماندهاي خطرناك در استان گيلان

اداره كل حفاظت محيط زيست

14

طرح جامع مديريت پسماند و تبديل مواد شهري شهرستان سمنان

جهاددانشگاهي واحد استان سمنان

15

نظارت بر اجراء ساخت سايت دفن زباله لنگرود

شهرداري لنگرود

17

طرح جانمايي مخازن موجود و پيشنهادي شهر رشت با استفاده از GIS و WAGS

مركز پژوهش هاي شوراي شهر

18

نظارت بر اجرا عمليات ساخت خريد تجهيزات كارخانه كمپوست رشت

شهرداری رشتکلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال