طرح های گروه مهندسی محیط زیسترديف

عنوان قرارداد

كارفرمایی

1

طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب همراه چاههای نفتی به کمک روش ترکیبی بیولوژی، اکسیداسیون پیشرفته و غشاء

صنایع نوین

(سازمان صنعت ،معدن ، تجارت)

2

تثبیت و جامد سازی پسماندهای حاوی فلزات سنگین

طرح پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

3

بررسی وضعیت موجود و ارائه روش های بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه چوب و کاغذ ایران

کارخانه چوب و کاغذ ایران

4

سنتز و تولید آنتی اسکالانت برای نمک زدایی آب دریا در سیستم های اسمز معکوس

طرح پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

5

ایجاد دانش فنی استخراج منعقد کننده های گیاهی جهت تصفیه فاضلاب

طرح پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

6

حذف آلاینده ها از سیستم تصفیه هوای واحدهای تولید کننده پودر ماهی به کمک روش اکسیداسیون پیشرفته

طرح پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

7

جمع آوري آبهاي سطحي آستانه اشرفيه

شهرداري آستانه اشرفيه

8

جمع آوري آبهاي سطحي شهر رشت

استانداري گيلان

9

طراحي شبكه جمع آوري آبهاي سطحي شهر حويق

شهردارري حويق

10

جمع آوري آبهاي سطحي شهررودسر

شهرداري رودسر

11

جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي شهر لنگرود

شهرداري لنگرود

12

طرح جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي كياشهر

شهرداري كياشهر

13

بررسي منابع آلاينده محدوده جغرافيايي شهرك و مجتمع ليا

اداراه كل حفاظت محيط زيست قزوين

15

طراحي و نظارت بر اجراي سيستم كنترل آلودگي هوا

شركت توليدي فلك

17

طرح مطالعاتي تصفيه شيرابه كارخانه توليد كود آلي بندر انزلي

شهرداری بندر انزلی

19

طراحي و نظارت بر سيستم تصفيه هواي شركت گيل پودر

شركت گيل پودر

20

بررسي فرآيند توليد و آلاينده هاي كارخانجات موجود در شهركهاي صنعتي استان گيلان

اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان

22

طرح پيش تصفيه فاضلاب جهت استفاده در برج خنك كن كارخانه شركت ستاره لاهيج

شركت ستاره لاهيج

35

بررسی میزان آلودگی آبهای زیرزمینی استان گیلان به آفت کش  ادیفنفوس(هینوزان) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

طرح پژوهشی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی


کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال