مقالات همایشی

سال/ مکان

اسم همایش

نام نویسندگان

عنوان مقاله

1998

The 3rd Chemical Engineering Congress

Alamdari, A, Moussavi, M, Pendashteh, A

Kinetics of Sodium Carbonate Dissolution

1999

The 4th Chemical Engineering Congress

Pendashteh, A and Moussavi., M

Industrial Water Stabilization in Closed Circuit

2003

Steel Symposium, Isfahan

Pendashteh, A, Chaibakhsh. N and Moussavi, M

Optimization of circulating water in wet scrubber of blast furnace

2001

The 4th Environmental Pollutants Workshop

Pendashteh, A

Trend in problem solving of industrial units

2003

The 6th National Congress on Environmental Health

Chaibakhsh, N, Pendashteh, A and Ghavidel A

A suitable method for disposing of acidic sludge of reused oil refinery

2003

The 6th National Congress on Environmental Health

Pendashteh, A, Chaibakhsh, N and Akbarzadeh, A

Physicochemical treatment of wastewater containing Chloridazon Herbicide

2004

Steel Symposium

Pendashteh, A and Chaibakhsh, N

Computer modeling of closed circuit water chemistry in wet scrubber of blast furnace

2004

The first Seminar on Environment and Color

Pendashteh, A, Chaibakhsh, N and Akbarzadeh, A

Comparison of decolorizing ability of activated clays and activated carbon

2002

The 5th National Congress on Environmental Health

Pendashteh, A and Chaibakhsh, N

Chemical treatment of latex wastewater

2004

VI CTMI (Clean Technologies for the Mining Industry) Conference

Chaibakhsh, N, Vahabzadeh, F, Borhany, Sh and Pendashteh, A

Bioleaching of Iranian Cobalt Ores

2004

Twelfth International Conference on Modeling, Monitoring and Management of Air Pollution

Pendashteh, A and Chaibakhsh, N

Efficient control of emissions in fish and meat processing plants

2005

water and wastewater Europe 2005 Conference, Fierra Milano, Milan, Italy

Pendashteh, A, Chaibakhsh, N, Fujii, M and Fallah, F

Pilot activity for community wastewater treatment system for ecosystem conservation of the Anzali wetland

2005

WIT (Wessex Institute of Technology) Transactions of Ecology and Environment

Pendashteh, A, and Chaibakhsh, N

Efficient control of emissions in fish and meat processing plants

2008

International Conference On Environment, Penang, Malaysia

Ahmadun, FR, Abdullah, LC, Biak, DRA, Zainal Abidin, Z, Madaeni, S, Pendashteh, A

Oilfield produced water treatment in sequencing batch reactor with isolated tropical halophile microorganism consortium

2008

The 8th International Conference on EcoBalance ,Tokyo, Japan

Ahmadun, FR, Pendashteh, A, Biak, DRA, Abdullah, LC, Madaen, S,  Zainal Abidin, Z

Treatment of synthetic produced water in SBR coupled membrane with isolated tropical Halophile microorganism consortium

2009

International Conference & Exhibition for F&S Technology, Wiesbaden, Germany

Fakhru’l-Razi, A, Pendashteh, A, Biak, DRA, Chuah, TG, Madaeni, SS, Z. Abidin, Z, Zahid, W.M

Treatment of hypersaline oilfield produced water in a membrane sequencing batch reactor

2009

Accepted for presentation in the 3rd IWA-ASPIRE Conference & Exhibition, Taipei, Taiwan

Fakhrul-Razi, W.M. Zahid, A, Pendashteh, A, Luqman Chuah, A, Dayang Radiah, Madaeni, SS and Zurina, ZA

Oilfield Field Wastewater Treatment with Combined Biological and Membrane Method for Reuse Applications

2009

5th IWA Specialized Membrane Technology Conference for Water and Wastewater Treatment, Beijing, China.

 

 

Pendashteh, A, Ahmadun, FR, Abdullah, LC, Madaeni, SS, Zainal Abidin, Z, Biak, DRA, Zahid, W.M

Treatment of hypersaline oilfield produced water for recycle and beneficial reuse

2010

International engineering conference on hot and arid regions, KSA

Fakhru’l-Razi, A, Zahid, WM,  Pendashteh, A, Abdullah, LC, Biak, DRA, Zainal Abidin, Z, and Madaeni, SS

Reclamation of oilfield produced water: A new source of water for hot arid regions

2010

Conference on Engineering and Technology Education

A.R. Pendashteh, A. Fakhru’l-Razi1, N. Chaibakhsh3, A.B. Dayang Radiah,                              L.C. Abdullah, W.M. Zahid and S.S. Madaeni

Application of response surface methodology for optimization of a membrane bioreactor for produced water treatment

بهار 94

علوم و تکنولوژی محیط زیست

آریامن قویدل، علیرضا پنداشته

ارایه روش های سامان دهی زباله در دهیاری های استان گیلان

اردیبهشت 94

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

 

اصغر خودکار، شهرزاد خرم نژادیان، علیرضا پنداشته

مروری بر روش های حذف داروهای ضد سرطان از فاضلاب

اسفند 94

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

سیده کبری عظیمی، علیرضا پنداشته

کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمری در تصفیه فاضلاب

شهریور 94

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم شیمی و مهندسی شیمی

سیده کبری عظیمی، علیرضا پنداشته

An Eco-Friendly Green Approach for the Synthesis of 3-Substituted Indoles Using Imidazolium- based Ionic Liquid

تبریز، 1393

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

فریبا استوار، رضا انصاری

Adsorptive removal of Methylene blue dye from aqueous solution using Ag2O/SiO2 nanocomposite.

تبریز، 1393

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

شمیم مقدمی، فریبا استوار، هانیه میربلوکی

کاربرد استفاده از منعقد کننده گیاهی (نخود) برای تصفیه آب

دبی، 1394

کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

فریبا استوار

حذف رنگینه متیلن بلو از نمونه های آبی توسط نانوکامپوزیت نقره اکسید/ خاک اره، مطالعات سینتیکی، ایزوترمی و ترمودینامیکی

دبی، 1394

کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

هانیه میربلوکی، فریبا استوار، نیلوفر عابدین زاده

تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف دار خروجی از کارخانجات چوب و کاغذ

تبریز، 1393

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

A.R pendashteh  - H. fathi *-A.R ansari  - F niazmehr  –S.A .Rahmaninezhad

Odor removal from a Fish meal plant by oxidative scrubber (a pilot study)

تهران 1393

اولین کنفرانس ملی نفت گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

,

S.A .Rahmaninezhad*

H.Fathi

A.R.Pendashteh

 

یک روش کم هزینه برای اندازه گیری غلظت گازوییل در آب به وسیله استخراج با حلال نرمال هگزان و جذب نوری در طول موج 250 نانو متر

تهران 1395

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

حمیده فتحی-علی رضا پنداشته-سید علی رحمانی نژاد*- سیده کبری عظیمی-فریبا استوار-معین غلامی

یک روش جدید برای اندازه گیری نفت و روغن در آب چاه های نفتی

تهران 1394

سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

فرزاد نیازمهر-امین رضا انصاری-حمیده فتحی*-علی رضا پنداشته

بررسی کاهش کلراید چرخه محلول دی اتانول آمین با استفاده از پایلوت تعویض یونی و تاثیر آن برخوردگی داخلی تجهیزات و بهبود فرآیند شیرین سازی گازطبیعی

شیراز 1394

"The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015)".

B. Abbasi Souraki*, A. Pendashteh, M. Gholami, H. Fathi, S. A. Rahmaninezhad

Optimization of UF membrane fouling in pulp and paper wastewater treatment using response surface methodology

تهران 1394

The International Conference On New Research in Chemistry and Chemical Engineering

Seyyedeh Cobra Azimi, Ali Reza Pendashteh

An Eco-Friendly Green Approach for the Synthesis of 3-Substituted Indoles Using Imidazolium-based Ionic liquid

تهران 1394

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

سیده کبری عظیمی، علیرضا پنداشته

مروری بر کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمری در تصفیه فاضلاب

 

 

مقالات ژورنالی

شماره/سال

اسم مجله

نام نویسندگان

عنوان مقاله

2(2008), 15-18

Caspian Journal of Environment and Sustainable

Pendashteh, A. R., Chaibakhsh, N., Tavakoli, B.

Recycling of latex wastewater by chemical treatment

8(2011), 42-47

International Journal of Engineering and Technology

A.R. Pendashteh, A. Fakhru’l-Razi1, N. Chaibakhsh, A.B. Dayang Radiah,                              L.C. Abdullah, W.M. Zahid and S.S. Madaeni

Application of response surface methodology for optimization of a membrane bioreactor for produced water treatment

2014

International Journal of Chemical Engineering

Yasaman Sanayei, Naz Chaibakhsh, Ali Chaibakhsh, Ali Reza Pendashteh, Norli Ismail, and Tjoon Tow Teng

Long-Term Prediction of Biological Wastewater Treatment Process Behavior via Wiener-Laguerre Network Model

170 (2009), 530-551

Journal of Hazardous Materials

Fakhru’l-Razi, A, Pendashteh, A. R., Biak, D. R. A., Abdullah, L.C., Madaeni, S. S., Zainal Abidin, Z

Review of technologies for oil and gas produced water treatment

101 (2010), 6942-6949

Bio-resource Technology

Fakhru’l-Razi, A., Pendashteh, A. R., Zurina, Z. A., Luqman Chuah, A. Dayang Radiah, A. B. and Madaeni, S. S

Application of membrane-coupled sequencing batch reactor for oilfield produced water recycle and beneficial reuse

31 (2010), 1229–1239

Journal of Environmental Technology

Pendashteh, A.R., Fakhru'l-Razi, A,  Abdullah, L.C, Biak, D. R. A., Madaeni, S. S., Zainal Abidin, Z

Biological treatment of produced water in a sequencing batch reactor by isolated halophilic microorganism consortium

168 (2011), 140-150

Chemical Engineering Journal

Pendashteh, A. R., Fakhru'l-Razi, A., Madaeni, S. S., Luqman Chuah A., Zurina Z. A., Dayang R. A. B

Membrane foulants characterization in a membrane bioreactor treating hypersaline oily wastewater

192 (2011), 568-575

Journal of Hazardous Materials

Pendashteh, A. R., Fakhru'l-Razi, A., Chaibakhsh, N., Luqman Chuah A., Madaeni, S. S., Zurina Z. A

Modeling of membrane bioreactor treating hypersaline oily wastewater by artificial neural network

90 (2010), 45-55

Process Safety and Environmental Protection

Pendashteh, A. R., Luqman Chuah, A., Fakhru’l-Razi, A., Madaeni, S. S., Zainal, Z. A., Dayang Radiah, A. B

Evaluation of membrane sequencing batch bioreactor technology for the treatment of produced water

2010

Separation and Purification Technology

Pendashteh, A. R., Luqman Chuah, A., Fakhru’l-Razi, A., Madaeni, S. S., Zainal, Z. A., Dayang Radiah, A. B

Membrane cleaning treating oily wastewater

DOI: 10.1007/s10453-014-9352-4

2014

aerobiologia

زهرا سلیمانی، نجمه پرهیزگار، حسن دهداری راد، محمدرضا آخوند، مجید کرمانی، محمد باقریان، حامد گودرزی، غلامرضا گودرزی

normal and dusty days comparison of culturable indoor airborne bacteria in ahvaz, iran

پاییز 2015

Archive of Hygiene Sciences

Qom University of Medical Sciences

Sahar Geravandi, Elahe Zallaghi, Gholamreza Goudarzi, Ahmad Reza Yari, Farhad Soltani, Esmat Shireigi, Mohammad Javad Mohammadi , Farahmand Kalantar, Niloofar Mohamadrezai Esfarjani, Seyede Shaghayegh Alavi, Mohammad Bagherian Marzouni , Shokrolah Salmanzadeh

effects of pm10 on human health in the western half of iran (Ahwaz, Bushehr and Kermanshah Cities)

1(02)/ 2015, 49-54

computational research progress in applied science engineering

غلامرضا گودرزی، شایان اکبری پور، علیرضا پنداشته، محمدرضا آخوند، محمد باقریان

office indoor pollution: a questionnaire-based statistical study

1(02)/2015, 67-71

computational research progress in applied science engineering

بهروز عباسی، علیرضا پنداشته، معین غلامی، سعید پورکریم، محمد باقریان

review of the membrane fouling mechanism and its affecting parameters

کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال