کارشناسان گروه محیط زیست طبیعی

ساجده مدنی                                                                                 

 تحصيلات: دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین             

سمت: کارشناس پژوهشی گروه محیط زیست طبیعی 

 آدرس ايميل: sajedemadani@gmail.com

شماره تماس: 2-01333364061

زمينه های تحقيقاتی:                             

Environmental Impact Assessment

Environmental Risk Assessment

ورود به صفحه شخصی
علی شریفی بداغی                                                                                                               
تحصيلات: 
کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور            

سمت: کارشناس پژوهشی گروه محیط زیست طبیعی

 آدرس ايميل: ali_sharifi_2220@yahoo.com

شماره تماس: 2-01333364061

زمينه های تحقيقاتی:

 (GISGeographic Information System

(Remote Sensing  (RS 


ورود به صفحه شخصی
(GIS) Geographic Information System

(Remote Sensing  (RS


(GIS) Geographic Information System

(Remote Sensing  (RS
کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال