اعضای هیات علمی گروه محیط زیست طبیعی

مکرم روان بخش                                                                                                                                               

 تحصيلات: دانشجوی دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

مرتبه علمیمربی پژوهشی

 سمت: عضو هيات علمی گروه محيط زيست طبيعي

 ايميل: ravanbakhsh@acecr.ac.ir
شماره تماس: 2-01333364061

زمينه های تحقيقاتی:

Plant Biodiversity
Plant Ecology


     طوبی عابدی                                                                                               
                                                

 
تحصيلات: دکتري مهندسي منابع طبيعي- جنگلداري
مرتبه علمیاستادیار

 سمت: عضو هيات علمی گروه محيط زيست طبيعي

 ايميل: t.abedi@acecr.ac.ir

شماره تماس: 2-01333364061

زمينه های تحقيقاتی:

Forest Management

Multicriteria Decision Methods in forest manageme

ورود به صفحه شخصی
کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال