معرفی گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی

گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی به عنوان قدیمی ترین گروه پژوهشکده با کادری مرکب از نیروهای متخصص و اساتید دانشگاه، ارزیابی و تبیین ارزش های زیست محیطی را محور فعالیت های خود قرار داده و دارای توانمندی های زیر می باشد:

زمينه فعاليت تخصصي گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی :

-       ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های توسعه ای

-         ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین

-         توریسم و اکوتوریسم

-         مدیریت استراتژیک خوزه های آبخیز

-         مدیریت و برنامه ریزی مناطق حفاظت شده محیط زیست

-         مدیریت زیست محیطی توسعه شهری و روستایی

-         ساماندهی و احیای محیط های طبیعی

-         طراحی و استقرار سیستم های مدیریت محیط زیست

-         مدیریت زیست محیطی اکوسیستم های خشکی و آبی

کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال