مقالات گروه پژوهشی مطالعات ناحیه ای


ردیف

عنوان مقاله

نوع ارائه

عنوان

نويسندگان

چاپ

سمينار

مجله

سمينار

سخنراني

پوستر

1

امکان سنجی احداث سایت موزه روستای تاریخی- باستانی بویه شهرستان املش با بهره گیری از مدل تحلیلی SWOT با رویکرد گردشگری

*

علمی-پژوهشی چشم انداز جغرافیایی

محمدعلی رحیمی پور- محمد شادپور

2

امكان سنجي احداث سايت موزه بويه املش از منظر بوم شناختی

*

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، زیباکنار، اسفند 1390

محمدعلی رحیمی پور- حمیدرضا مسکنی- حمیدرضا رضایی

3

امكان سنجي اقلیمی جغرافیایی احداث سايت موزه بويه املش

*

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، زیباکنار، اسفند 1390

محمدعلی رحیمی پور- حمیدرضا مسکنی- حمیدرضا رضایی

4

بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر تحولات كاربري زمين در نواحي کشاورزی روستايي با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: روند توسعه و كاهش سطح صنوبركاري­ها در روستاهاي شرق گيلان)

*

همایش ملی توسعه روستایی،14 و  15 شهریور 91، دانشگاه گیلان

محمدعلی رحیمی پور

5

تأثیر تعدیل نقش واسطه ها در تحول اقتصاد روستایی (مطالعه موردي: زراعت چوب در مناطق روستايي شهرستان آستانه اشرفيه)

*

همایش ملی توسعه روستایی،14 و  15 شهریور 91، دانشگاه گیلان

محمدعلی رحیمی پور

6

The Study of Climatic Comfort of Historical and Archaeological Museum Sites of Bouye (Amlash Country)

*

Journal of Basic and Applied Scientific Research

محمدعلی رحیمی­پور-محمد شادپور

7

The compression of climatic comfort from historical museum sites of BOUYE by EVANS, GIVONI and OLGAY methods

*

Ecology, Environment and Conservation

محمد علی رحیمی پور- سیده سکینه خاتمی

8

Survey of heavy metal (Copper, Iron, Lead, Cadmium, Zinc and Nickel) concentrations and their effects on the water quality of Anzali wetland

*

Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES )

میرمسلم رهبر هاشمی- محمدعلی رحیمی­پور- هادی مدبری

9

Classification of Urban Areas Sustainability Using AHP Model and Multi Criteria Decision Making (Case Study: The City of Rasht )

*

Computational Research Progress in Applied Science & Engineering

فرزانه نصیری- محمدعلی رحیمی پور

10

Sensitivity Analysis and Vulnerability Mapping of the Guilan Aquifer Using Drastic Method

*

Review of Environment and Earth Sciences

هادی مدبری- محمدعلی رحیمی­پور- میرمسلم رهبرهاشمی

11

QSPM Usage in SWOT Analysis as a Tool for Strategic Management of Caspian Sea Coasts (Case Study: Tourism Development in Caspian Eastern Coast at Guilan Province )

*

Journal of Tourism Management Research

محمدعلی رحیمی­پور- فرزانه نصیری

12

Zoning of natural and manmade

disasters for relief and rescue centers site selection using the model LOGIC (Case Study: Gilan rural area )

*

Review of Environment

and Earth Sciences

محمد علی رحیمی­پور-فرزانه نصیری- سیده سکینه خاتمی

13

ارزیابی و مکانیابی بهینه ایستگاه های ثابت و سیار امداد و نجات در مناطق روستایی استان گیلان با تاکید بر حوادث غیر مترقبه

*

فصلنامه علمی-پژوهشی امداد و نجات

محمد علی رحیمی پور- فرزانه نصیری- سیده سکینه خاتمی- محمد شادپور

14

Monitoring and predicting land cover changes in the coastal areas for optimal land allocation (Case study: Chaf and Chamkhaleh, Guilan, Iran)

*

International Journal of Development and Sustainability

محمد علی رحیمی پور- فرزانه نصیری- سیده سکینه خاتمی

15

بررسی اقدامات اجرایی در مدیریت بحران سیلاب شهری

*

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب  با رویکرد سیلاب­های شهری

فرزانه نصیری

16

تاب آور نمودن گردشگری روستایی به وسیله ایجاد خانه های کارآفرینی و توانمندسازی

*

سومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

فرزانه نصیری- محمدعلی رحیمی­پور- حبیب محمودی

17

تبیین اثرات اقتصادی گردشگری مذهبی در مناطق روستایی

*

سومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

حبیب محمودی- محمدعلی رحیمی­پور- فرزانه نصیری

18

تحلیل خطرپذیری زلزله در مناطق روستایی استان گیلان

*

اولین کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک با رویکرد آسیب پذیری سازه ها و شریان های حیاتی

محمدعلی رحیمی پور- فرزانه نصیری

19

مدیریت بحران و شناخت پهنه های دارای ریسک زمین لغزش در مناطق روستایی (نمونه موردی: استان گیلان)

*

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی

محمدعلی رحیمی پور- فرزانه نصیری حبیب محمودی

20

سالخوردگی جمعیت شهری ایران و مدیریت بحران

*

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی

حبیب محمودی-  محمدعلی رحیمی پور- فرزانه نصیری

21

شناسایی نقاط روستایی آسیب پذیر در برابر خطر سیل(نمونه موردی: نقاط روستایی استان گیلان)

*

ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

فرزانه نصیری- محمدعلی رحیمی پورکلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال