معرفی گروه

این گروه در چارچوب ماموریت جهاد دانشگاهی در برنامه پنجم توسعه پژوهش و فناوری (توسعه دانش و تحقیقات کاربردی مورد نیاز کشور) در سال 1390 فعالیت خود را آغاز نموده و  با ایجاد ساختار پژوهشی منسجم و هدفمند، موفق به کسب موافقت قطعی در سال 1397 از شورای گسترش جهاد دانشگاهی گردیده است.

زمينه فعاليت تخصصي گروه پژوهشی مطالعات ناحیه ای: 

-         پایش و پیش ­بینی تحولات کاربری و پوشش زمین

-         آینده­ نگاری تحولات کالبدی-فضایی

-         تخصیص بهینه کاربری زمین

-         تدوین طرح های شهری و روستایی

-         گردشگری

-         برنامه ریزی و تحلیل فضایی با استفاده از gis

-         مطالعات اجتماعی( آسیب ها، جرم، فقر شهری)

-         اشتغال

-         تهیه طرح های ممیزی املاککلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال