طرح های گروه پژوهشی پایش منابع آب


رديف

عنوان قرارداد

كارفرما

1

بررسی گندزدایی از آب آشامیدنی و فاضلاب با استفاده ازتکنولوژی نانو ( نانوسیلور)

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

2

تعیین میزان پارامترهای کیفی خاص در آبهای زیر زمینی استان گیلان و راهکارهای اقتصادی حذف آن (موردی : سم هینوزان)

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

3

بررسی سم حشره کش بوتا کلر در آبهای زیر زمینی استان گیلان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

4

بررسی فن آوریهای نوین در حذف عناصر کیفی خاص از آب های آشامیدنی روستایی (حذف فلزات سنگین آرسنیک، سرب، جیوه و کروم)

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

5

ارزیابی کیفی منابع آبی رودخانه پسیخان در استان گیلان  با استفاده از مدل WASP و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت آب

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

6

بررسی میزان آلودگی آبهای زیرزمینی استان گیلان به آفت کش ادیفنفوس(هینوزان) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

7

تحليل آسيب پذيري منابع آب هاي زيرزميني با استفاده از روش تركيبي داده هاي مكاني و آناليز كمي دراستيك در دشت مرکزی گيلان

دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی


کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال