اعضای هیات علمی

          مهدی عاشورنیا                                                                                                 
                                                    

 تحصيلات: دکتری شیمی تجزیه– دانشگاه گیلان

مرتبه علمی: استادیار

 سمتعضو هیات علمی گروه پژوهشی پایش منابع آب

 ايميل: ashournia@acecr.ac.ir

شماره تماس: 2-01333364061 

زمينه های تحقيقاتی:

    
 Contaminant monitoring and assessment
 Groundwater hydrogeochemistry and modeling
 Nanomaterials in the environment
 Persistent organic pollutants
 Trace metals and organics in biogeochemical cycles
 Waste and water treatment

ورود به صفحه شخصی

لادن کاظمی راد                                                                                   

 تحصيلات: دکتري جغرافياي طبيعي- اقليم شناسي
 مرتبه علمی: استادیار

سمت: عضو هيات علمی گروه پژوهشی پایش منابع آب

 ايميل:  Lkazemi_1980@yahoo.com
شماره تماس: 2-01333364061
زمينه های تحقيقاتی:

Climate Change

Drought Assessment

ورود به صفحه شخصی

کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال