معرفی گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی


 گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی به عنوان قدیمی ترین گروه پژوهشکده با کادری مرکب از نیروهای متخصص و اساتید دانشگاه ، ارزیابی و تبیین ارزش های زیست محیطی را محور فعالیت های خود قرار داده و دارای توانمندی های زیر می باشد :

زمینه های فعالیت و تحقیق :

  • ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های توسعه ای
  • ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین
  • توریسم و اکوتوریسم
  • مدیریت استراتژیک خوزه های آبخیز
  • مدیریت و برنامه ریزی مناطق حفاظت شده محیط زیست
  • مدیریت زیست محیطی توسعه شهری و روستایی
  • ساماندهی و احیای محیط های طبیعی
  • طراحی و استقرار سیستم های مدیریت محیط زیست
  • مدیریت زیست محیطی اکوسیستم های خشکی و آبی

بازدید: 1609

بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 24
بازدید کــــل : 21426