کارشناسان گروه پایش منابع آب


مرتضی کریمی                                                                                             

 تحصيلات: کارشناسی ارشد مهندسی آب/سازه­ های آبی - دانشگاه تربیت مدرس

سمتکارشناس پژوهشی

 ايميل: morteza.karimi.91@gmail.com

شماره تماس: 01333364061

زمينه های تحقيقاتی: 


      River Engineering

      Hydraulic, Hydrodynamic and Sediment Transport

      Surface and Subsurface Water Hydrology

      RS/GIS and its applications in water resources engineering

      IWRM


بازدید: 848

بازدید امروز : 10
بازدید دیروز : 38
بازدید کــــل : 20588